1. Wędkowanie ma miejsce tylko na stawach wskazanych przez właścicieli.
 2. Zabrania się rozkopywania grobli stawowych, podnoszenia  i przemieszczanie płyt kamiennych w poszukiwaniu robaków.
 3. Kategorycznie zabrania się fotografowania złowionych ryb w pozycji stojącej.
 4. Złowione ryby fotografujemy  w pozycji kucznej nad matą.
 5. Czas przetrzymywania ryby na powierzchni po wyłowieniu  nie może przekraczać 2 minut.
 6. Złowione ryby  do zakupu przetrzymujemy  w siatkach zanurzonych w wodzie.
 7. Zabronione jest wynoszenia sprzętu wypoczynkowego i grillowego w miejsca odległe od budynku.
 8. Wędkowanie na ryby drapieżne jest po uzyskaniu zezwolenia i  dokonaniu dodatkowej opłaty.
 9. Wędkowanie odbywa się na wprost zajmowanego stanowiska.
 10. Po zakończeniu wędkowania z łodzi ,z brzegu pozostawiamy sprzęt i stanowisko w należytej czystości.
 11. Złowione ryby można zakupić po ich zważeniu  i opłaceniu. Karpie do 3 kg. Lin do 1 kg.
 12. Patroszenie zakupionych ryb odbywa się tylko w miejscu wskazanym przez właściciela.
 13. Dozwolona ilość wędek na osobę wynosi 2 szt.
 14. Zabronione jest zanęcanie ryb z zastosowaniem dodatków zawierających środki chemiczne.
 15. Do nęcenia ryb udostępniona jest nieodpłatnie pszenica.
 16. Na łowisku obowiązuje bezwzględna cisza oraz zakaz używania słów wulgarnych.
 17. Zabrania się wjazdu pojazdami na miejsce wędkowania.

 
 
Konto bankowe:
BGŻ 29 2030 0045 1110 0000 0082 3210

Konto walutowe (EUR):
41 2030 0045 3130 0000 0105 4510

Kod SWIFT banku dla wpłat dokonywanych z zagranicy: GOPZPLPW