WĘDKOWANIE

Witam wszystkich odwiedzających tę zakładkę, która ma na celu zaprezentowanie oferty  związanej z wędkowaniem .

Bogactwem AGRORYB jest różnorodność pływających w stawach ryb.Trzy  z dziewięciu stawów przeznaczone są do wędkowania.

W stawach tych podstawową rybą jest karp królewski, pełno łuski i japoński karp koi . Karpie te są w wadze od 1kg do 23 kg.

Druga kategorią ryb co do  ilości i wielkości w stawie  dla wędkujących , które są hodowane w gospodarstwie  to szczupaki od 60 cm do 140 cm.

Ponadto w tych  stawach są również amury ,płocie, okonie, liny i sumy . Największymi rybami , które można złowić są amury i sumy o długości do 160 cm .

Wędkowanie ma charakter bezstresowy oznacza to, że wędkujący nie ma obowiązku zakupienia złowionej ryby, ale ma obowiązek  wrzucenia ryby do specjalnego magazynku, w którym przetrzymywane są złowione ryby.

W stawach istnieje możliwość  złowienia pstrąga potokowego, a przy odłowach jesiennych odławiamy  również raki, a nawet żółwie  różnych rozmiarów, które prawdopodobnie trafiają do nas z akwariów.Zadomowione spacerują po groblach między stawami w ciągu całego roku.

Wędkujący  zobowiązani są do posiadania podbieraków, siatek do przetrzymywania złowionej ryby oraz mat do położenia i przenoszenia dla bardzo dużych okazów ryb.

R E G U L A M I N        W E D K O W A N I A

1.Wędkowanie dla gości obiektowych może być prowadzone  całodobowo na stawie nr 2,3,4,

2.Wędkowanie nie może być rozpoczęte  bez posiadania podbieraka i siatki na ryby,

3.Wędkujący na duże ryby metodami zobowiązani są do posiadania mat,

4. Zabronione jest przetrzymywanie ryb w wiaderkach i workach foliowych,

5.Dokarmianie ryb ma charakter dowolny i bez ograniczeń ilościowych,

6.Wędkowanie  i  za karmienie ryb może odbywać się ze sprzętu pływającego pod warunkiem pozostawienia go w należytym stanie estetycznym i w miejscu jego trwałej lokalizacji,

7. Zabrania się wędkowania   w miejscach oddalonych powyżej 25 m od budynku z wykorzystaniem sprzętu wypoczynkowego/krzeseł,leżaków/ przeznaczonego do wypoczynku gości,

8. Zabrania się rozkopywania ziemi ,znoszenia kamieni do miejsc wędkowania i wbijania drewnianych palików,

9.Po zakończeniu wędkowania stanowisko wędkarskie musi pozostawione bez jakichkolwiek śmieci w postaci butelek szklanych i opakowań plastykowych,

10.Złowione ryby mogą być fotografowane i trzymane na rękach ,ale tylko  w pozycji klęczącej  do wysokości 0,75 m lub na matach i trawie,

11.Złowiona ryba powinna być wpuszczona z powrotem do stawu w przeciągu max 2 minut od momentu jej wyciągnięcia z wody,

12.W przypadku chęci zakupienia ryby należy ją przetrzymać w siatce i zgłosić właścicielowi, który ją zważy i wskaże miejsce do jej oczyszczenia,

13.Wędkujący robiąc przerwę w wędkowaniu zobowiązany jest do zwinięcia zestawu uniemożliwiając przypadkowe złapanie się ryby,

14. Wędkowanie może się odbywać z zachowaniem ciszy  i  z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad na łowiskach wędkarskich,